Na spotkaniu 23 maja zaprezentowaliśmy wstępne wyniki badania lubelskiej branży IT. Na podstawie zebranych danych, ich odfiltrowania oraz normalizacji (np. wykluczenia osób, które nie pracują w IT), przygotujemy darmowy raport, który opublikujemy na naszej stronie.

Dziękujemy lokalnym organizacjom, które wparły nas w zbieraniu wyników: Lubelska Wyżyna IT, WordUp, GameDev, Hackerspace, Geek Girls Carrots.

Kategorie: Badania